Annonser

Skriv utSkriv ut

Sand i Suldal


Beskrivelse
Sand er kommunesenter i Suldal kommune i Ryfylke, og har ca. 1100 innbyggarar. Den nasjonale turistvegen Ryfylke, Rv 13, går gjennom Sand.

Tettstaden ligg vakkert til heilt nede ved Sandsfjorden og har mykje av sin karakter som gamal Ryfylke-strandstad intakt med gamle kvite trehus i tette klyngjer. På Sand finn ein kulturhus, laksestudio, Sandsfossen, Ryfylkemuseet sitt hovudkontor og utstilling i Nesasjøhuset, ei lita sandstrand, hotell, hytteutleige og eit godt utval av butikkar, galleri og spistestader. Den namngjetne Suldalslågen renn ut i Sandsfjorden like ved hotellet, som ligg i den eine enden av hovudgata på Sand. Kyrkje med historisk interessant gravplass har gravminne minne knytta opp til dei engelsk lakselordane som kom til Suldal på 1800-talet.
Turistkontor, hurtigbåtsamband, bussamband, småbåthamn.

Kvart år vert arrangert m.a. Ryfylkedagar (marknadsdagar for heile familien) i Sand sentrum og Møgedalsmarknad i Bergekrossen på Sand. Kvar anna sommar vert det historiske spelet Syng elvestraum oppførd.
Relaterte produkter
Copyright © Suldal Foto

Suldal

Nesasjøhuset (Ryfylkemuseet)

Nesasjøhuset ligg i Nordenden på strandstaden Sand i Ryfylke, og er hovudsetet til Ryfylkemuseet. Sjøhuset blei bygd kring 1850. Det var Sven Rasmussen som fekk det sett opp i dei gode sildeåra. Her blei nøter og båtar lagra og silda salta. Derfor var...

Copyright © Gaute Berge Nilsen

Suldal

Sandsfjorden

Sandsfjorden ligg i Suldal i Ryfylke og går frå Jelsa i sørvest til om lag kommunesenteret Sand i nordaust. Fram til fjorden deler seg i Hylsfjorden og Saudafjorden, er han om lag 25 km lang. Naturen langs fjorden er spektakulær både over og under vatn....

Copyright © Hessel Haker

Suldal

Sandsfossen og Høsebrua

Sandsfossen på Sand i Ryfylke er siste del av Suldalslågen som er ei av dei lengste elvane i Rogaland. Fossen er ikkje høg, men svært brei og har ein imponerande fossedur. Fallet er på 4 meter. Fossen ligg eit par minutts gange frå Sand Sentrum, like ved...

Copyright © HH

Hjelmeland

Nasjonal turistveg Ryfylke

Nasjonal turistveg Ryfylke gjennom Ryfylke på Rv. 13 og Fv. 520 er 183 km, og ein av 18 nasjonale turistvegar i Norge. Nasjonal turistveg Ryfylke går frå Oanes ved Lysefjorden til Hårå i Røldal. Dei 18 Nasjonale turistvegane i Norge byr på køyreturar...

Copyright © Suldalsposten

Suldal

Ryfylkedagane, Sand

Velkommen til Ryfylkedagane på Sand i Ryfylke! Ryfylkedagane blir arrangert i begynnelsen av juni kvart år, og har etter kvart blitt ein god tradisjon og ein triveleg møteplass for suldølar, hytteeigarar og tilreisande. På programmet står det...

Copyright © Hanne Sundbø

Suldal

Kulturhuset i Suldal

Regionalt kulturhus. Kulturhuset for Suldal ligg sentralt på Sand i Ryfylke, og her er det m.a. bibliotek, bowlinghall og ein flerbrukssal med 300 sitjeplassar for teater, kino, konsertar, konferansar o.l. Uteamfi teikna av kunstnaren Kristian Blystad....

Copyright © Ryfylkemuseet

Suldal

Bygdetunet Kolbeinstveit (Ryfylkemuseet)

Kolbeinstveit er en museumsgård som ligger langs riksveg 13 fem km øst for Suldalsosen i Ryfylke. Hovedbygningene i tunet er stuehuset og løa fra ca. 1850. Heimehuset er et typisk Ryfylke-hus. Løa på gården var moderne for tiden når alle...


Kontaktinformasjon

Reisemål Ryfylke AS | NO-4130 Hjelmeland

Tlf: +47 51 75 95 10 | E-mail: info@ryfylke.com

Logo RmR