Annonser

Filtrer liste
OmråderMusè og galleri

Musè og galleri

Ryfylkemuseet og andre sine anlegg viser vikingar, bønder, fiskarar og industrien sine vilkår.

1 | 2 av 2 Neste >
Copyright © Ryfylkemuseet

Suldal

Bygdetunet Kolbeinstveit (Ryfylkemuseet)

Kolbeinstveit er en museumsgård som ligger langs riksveg 13 fem km øst for Suldalsosen i Ryfylke. Hovedbygningene i tunet er stuehuset og løa fra ca. 1850....


Copyright © Reisemål Ryfylke

Sauda

Fagerheimsamlinga, Sauda

Utstillinga står i glasmontre i Saudahallen, midt i Sauda sentrum i Ryfylke. Dette er ei samling av over 100 trearbeid laga av Ola Fagerheim. Samlinga syner...


Copyright © Reisemål Ryfylke - H.S

Strand

Glasskjellaren

Glasskjellaren er ein kombinert verkstad, utstilling og butikk lokalisert på ein vakker gard i Bjørheimsbygd i Ryfylke, nær Nasjonal Turistveg...


Copyright © Reisemål Ryfylke - H.Sundbø

Suldal

Husmannsplassen Røynevarden (Ryfylkemuseet)

Røynevarden ligg opp frå Suldalsvatnet langs riksveg 13 på veg mot Nesflaten i Ryfylke. Truleg har det vore husmannsplass her sidan 1834. Det er i alt seks hus...


Copyright © HH

Sauda

Industriarbeidarmuseet i Åbøbyen (Ryfylkemuseet)

Åbøbyen er eit bustadområde for arbeidarar og funksjonærar ved Sauda Smelteverk. Området blei bygd ut i åra frå 1916 og frametter, og det står i dag omlag 120...


Copyright © Olav Breen - Jonegarden på Hustveit

Sauda

Jonegarden på Hustveit (Ryfylkemuseet)

Hustveit ligg opp frå fylkesveg 520 omlag midtvegs mellom Ropeid og Sauda i Ryfylke. Ryfylkemuseet eig Jonegarden, det eine av dei to gardsbruka på Hustveit....


Copyright © Landa Park

Forsand

Landa Park - fortidslandsbyen

Landa Park – Fortidslandsbyen På Fossanmoen, Forsand i Ryfylke, ligg tuftene etter Landabusetjinga, eit eineståande funn i norsk historie og arkeologi. Det...


Copyright © Reisemål Ryfylke/ HS

Suldal

Litunet (Ryfylkemuseet)

Bygdetun med vertskap om sommaren. Li ligg i Suldal kommune i Ryfylke, høgt oppe i lia på sørsida av Hylsfjorden, kring 285 meter over havet. Det særprega...


1 | 2 av 2 Neste >

Kontaktinformasjon

Reisemål Ryfylke AS | NO-4130 Hjelmeland

Tlf: +47 51 75 95 10 | E-mail: info@ryfylke.com

Logo RmR