Annonser

Overnatting i Ryfylke
Velg region :


Ferske råvarer!

Overnatting og servering i Ryfylke

Bu på ein bondegard eller som ein engelsk lord! Et godt!

I Ryfylke i Rogaland kan du ta inn på hotell, feriehus eller velja ein av dei mange fint plasserte campingplassane. Gode hytter og feriehus ved fjord og på gardsbruk ønskjer deg velkommen. Vandrarheimar og turisthytter i fjell og hei finnst for deg som vil prøve noko anna.

Fleire spisestadar presenterer lokal tradisjonsmat. Mat frå Ryfylke i Rogaland speglar kontinuerlege tradisjonar i dei lokale hushaldningane, men og evna til å ta i bruk nye lokale råvarer. Internasjonalt kjøkken er og representert. Ver merksam på at på enkelte stadar tek dei berre imot grupper eller at plassen kun har sesongope.

Særprega kurs- og konferanseplassar kan tilbyd deg interessante opplevingar i heile regionen.


Kontaktinformasjon

Reisemål Ryfylke AS | NO-4130 Hjelmeland

Tlf: +47 51 75 95 10 | E-mail: info@ryfylke.com

Logo RmR